Czujnik BBL – od 10 do 500kg

Zakres wykorzystania

Ważenie zbiorników i cystern małej i średniej pojemności.

Modernizacja mechanicznych wag platformowych i pomostowych (samochodowych i kolejowych).

Opis

Czujnik BBL składa się z korpusu i mieszka osłaniającego ze stali nierdzewnej.

Klasa dokładności: C3

Stopień ochrony: IP 68

Nośność nominalna: 10, 20, 50, 100, 200, 300 i 500 kg

Zgodność

Certyfikat prób wydany przez organ notyfikowany wg zalecenia R60 OIML.

Option Ex

Strefa 0 i 1: ochrona ia

Strefa 2: ochrona ia lub nA

Strefa 20, 21 i 22: ochrona tD

Download documentation
Ask for a quote