Czujnik CMI – od 500 do 5000kg

Prezentacja

Czujnik CMI posiada korpus ze stali nierdzewnej hermetycznie zamknięty czopami spawanymi laserowo. Przeznaczony jest do agresywnego środowiska chemicznego. Posiada certyfikaty zgodności (3 000 d). Chroniony wg IP 68, czujnik CMI posiada małą, łatwą w montażu obudowę. Dostępny jest w 4 nośnościach: 500, 1 000, 2 000 i 5 000 kg. Do czujników proponujemy całą gamę akcesoriów montażowych.

Czujnik CMI działa w oparciu o zasadę pomiaru odkształcenia belki poddawanej naciskowi tnącemu. Wykorzystuje tensometry połączone w mostek Wheatstone w celu konwersji siły na sygnał elektryczny.

Zakres wykorzystania

  • Wagi pomostowe.
  • Wagi zbiornikowe.
  • Hybrydyzacje wag mechanicznych.

Opis

Czujnik CMI działa na zasadzie pomiaru odkształcenia belki poddanej naprężeniom ścinającym. Wykorzystuje tensometry połączone w mostek Wheatstone w celu konwersji siły na sygnał elektryczny.

Zgodność

Certyfikat prób wydany przez organizm notyfikowany według zaleceń R60 OIML.

Opcja Ex

Wersja Ex do strefy zagrożonej wybuchem gazowej i pyłowej wg nowej dyrektywy 94/09/CE.

EEx ia IIC T6 II 1 G/D.

Zatwierdzenie typu CE nr: LCIE 02 ATEX 6083 X.

 

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Czujniki tensometryczne / Czujniki tensometryczne na ścinanie