Czujnik DSL – od 5 do 100t

Prezentacja

Czujnik DSL składa się nierdzewnego korpusu zamkniętego hermetycznie wg IP 68.

Tryb pracy na podwójne ścinanie czyni go szczególnie niewrażliwym na siły boczne pojawiające się podczas ruchów zawartości w zbiornikach.

Gniazdo czujnikowe dopuszcza dylatację termiczną i zawiera blokadę przeciwwyważeniową. Element blokujący umożliwia montaż gniazda czujnikowego bez czujnika znakomicie ułatwiając montaż i wyrównanie zbiornika.

Zakres wykorzystania

Ważenie silosów, zasobników, cystern i zbiorników średniej i dużej pojemności.

Szczególnie przydatny do ważenia cystern z mieszadłami lub podlegających dużym obciążeniom termicznym.

Download documentation
Ask for a quote