Czujnik TVN – od 50 do 5000 kg

Prezentacja

Czujnik TVN składa się z korpusu stalowego niklowanego, pokrywka mostka tensometrycznego spawana. Szczelność (wg IP 67). Czujnik TVN jest niewielkich rozmiarów.

Zakres wykorzystania

Zbiorniki zawieszone – ważenie technologiczne.

Opis

Czujnik TVN pracuje na zasadzie pomiaru odkształcenia belki poddanej obciążeniu ścinającemu. Wykorzystuje tensometry połączone w mostek Wheatstone w celu konwersji siły na sygnał elektryczny.

Modele dostępne

7 nośności: 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 i 5 000 kg.

Download documentation
Ask for a quote