I 400 MBS

Miernik wielokanałowy I 400 MBS jest przeznaczony do pomiaru strumieni o zmiennej wydajności produktów luzem, bez limitu wydajności. Jest podłączany do transmiterów (od 1 do 8).
Każdy transmiter posiada kartę pomiaru ciężaru i prędkości przesuwu taśmy przenośnika.
Połączenie między terminalem a transmiterem jest zapewnione za pomocą magistrali terenowej CAN Open (do 500 metrów).

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Wagi taśmociągowe / Elektronika pomiarowa