Miernik I 400 ABS

System I 400 z aplikacją I 400 ABS stanowi aparaturę kontrolno-pomiarową wagi automatycznej odważającej.

Miernik I 400 może również służyć do modernizacji istniejących instalacji. Może on sterować dowolną wagą odważającą:

  • Hybrydową lub całkowicie mechaniczną
  • Z jedną lub większą ilością klap sterujących przepływem towaru

Odpowiada trzem typowym zastosowaniom, w jakich używa się wag odważających:

  • Przyjęcie towaru
  • Wydanie towaru
  • Transfer towaru

System I 400 pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów wydajności (do 500 cykli na godzinę zależnie od charakterystyki produktu).

Download documentation
Ask for a quote