Nasze rozwiązania wagowe w strefie zagrożonej wybuchem

Produkty

Kompletna gama wyrobów i rozwiązań umożliwia skonstruowanie wyposażenia wagowego dostosowanego do specyficznych wymagań każdego procesu.

 

Kompetencje

PRECIA-MOLEN posiada własne laboratorium akredytowane do strefy zagrożonej wybuchem potwierdzone certyfikatem wydanym przez LCIE. Dostarczamy certyfikaty EEx na kompletne wagi (po sprawdzeniu kompatybilności wszystkich elementów) do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, oznaczone symbolem e.

 

Serwis w pobliżu

Ponad 300 techników na świecie gwarantuje szybki czas reakcji i jakość usług. Większość naszych techników posiada upoważnienie do pracy w zagrożeniach chemicznych.

Download documentation
Ask for a quote