PCS – waga samochodowa

PCS jest programem do zarządzania ważeniem na wagach samochodowych opracowanym przez PRECIA-MOLEN dla środowiska WINDOWS®.

PCS jest aplikacją ogólną integrującą wszystkie funkcje, których użytkownik ma prawo oczekiwać od oprogramowania opracowanego przez lidera rynku, który dostarczył ponad 10 000 wag samochodowych we wszystkich branżach rynkowych.

PCS instalując się w prosty i szybki sposób zapewnia dostęp przy niewielkich kosztach do narzędzia do zarządzania przepływem towarów. Jego specyficzne cechy (obsługa bramki detekcji radioaktywności, fakturowanie gotówkowe,…) predysponują go zwłaszcza do obsługi składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych.

PCS może być wyposażony opcjonalnie w moduł kontroli dostępu.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Oprogramowanie wagowe / Oprogramowanie PCS