TAB: Waga taśmociągowa

Wagi TAB są przeznaczone do ważenia towarów masowych we wszystkich sektorach przemysłu gdzie mają zastosowywanie przenośniki taśmociągowe do transportu materiałów.

Waga taśmociągowa TAB może być zainstalowana na nowym przenośniku lub też z łatwością zastąpić, co najmniej dwa zestawy krążnikowe na przenośniku istniejącym.

Pomost TAB może być wyposażony w większą ilość zestawów krążnikowych dla zapewnienia oczekiwanej dokładności pomiaru.

Pomost TAB stanowi wyposażenie wag całkujących, które znajdują zastosowanie w procesach wymagających dużej dokładności (transakcje handlowe / klasa 0,5, 1 – kontrola produkcji, w której natężenie przepływu i gęstość materiału są niewielkie).

TAB współpracuje z elektroniką PRECIA-MOLEN model I 400 BS oraz i 40 BS.

 

Budowa

  • Konstrukcja nośna z 4 podporami dla czujników tensometrycznych
  • Stół ważący z 2 lub więcej stacjami krążników

Przeznaczenie: do każdego przenośnika o szerokości od 400 do 2000 mm i prędkości do 2 m/s.

Maksymalne natężenie przepływu = 6000 t/h dla wszystkich materiałów.

Uzyskiwana dokładność: ± 0,2 do 0,5%

Uwaga: pomost wyposażony jest w podłużne półki służące umieszczeniu wzorców masy podczas kalibracji.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Wagi taśmociągowe / Wagi taśmociągowe