TP: Zasuwa dozująca

Umieszczona pod silosem, zbiornikiem lub tunelem zasuwa TP pozwala kontrolować wydajność przepływu produktu dobrze płynącego (granulaty suche lub wilgotne, proszki). Dla produktów źle płynących lub bardzo sypkich o małej wydajności zalecane jest stosowanie dozowników objętościowych lub wagowych.

Modułowa zasuwa dozująca (ocynkowana na gorąco), posiada dwie usztywnione prowadnice boczne materiału. Górna część zakończona jest kołnierzem mocującym. Obudowa zasilania zawiera dodatkowe osiatkowane otwory do ewakuacji wody. Z boku aparatu umieszczony jest napęd przesłony za pośrednictwem łańcucha przemysłowego i motoreduktora.

Zasuwa wyposażona jest w detektor obecności materiału, wyłącznik krańcowy i puszkę połączeniową.

Modele proponowane w standardzie mają otwarcie o wymiarach od 300 × 300 mm do 800 × 800 mm.

Zasuwa znajduje zastosowanie w produkcji towarów luzem: granulaty, przemysł spożywczy, nawozowy, paszowy, zestawianie mieszanin objętościowe lub wagowe, stanowiska załadunku itp.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Dozowniki dynamiczne / Dozowniki taśmowe objętościowe