Transmiter I 400 – I 410

Transmiter  jest elementem gamy I 400 – I 410 PRECIA-MOLEN zapewniającym:

  • Bezpośrednie połączenie 1 do 4 czujników tensometrycznych, co umożliwia instalację bezpośrednio przy pomoście wagowym
  • Konwersję analogowo/cyfrowa i wysyłanie informacji o ciężarze przez szynę terenową
  • Wszystkie funkcje ważenia na przypisanym pomoście wagowym: tarowanie, zerowanie, stabilność pomiaru, ciągłe obliczenia wydajności z konfiguracją czasu odpowiedzi, kalibracja wielopunktowa, wielodziałkowość…

Posiada w zależności od aplikacji, do której jest przeznaczony:

  • Opcjonalną kartę wejścia/wyjścia posiadającą lokalnie 6 wejść, 6 wyjść logicznych oraz 1 wyjście analogowe sterowane z magistrali danych
  • Lub kartę interfejs pomiaru prędkości (wagi sumujące taśmociągowe).
Download documentation
Ask for a quote