Transmitter TC I 400 – I 410 Range

Transmiter  TC jest elementem gamy PRECIA-MOLEN I 400 – I 410. Zapewnia:

  • bezpośrednie podłączenie jednego czujnika pomiaru wagi lub do 8 czujników za pomocą zewnętrznego modułu podłączeniowego.
  • konwersję analogowo-cyfrową i przesyłanie informacji o wadze przez lokalną magistralę fieldbus CAN Open,
  •  wszystkie funkcje ważenia kanału pomiaru: tarowanie, zerowanie, stabilność pomiaru, stałe obliczanie wydajności z konfiguracją czasu reakcji, kalibrację wielozakresową, obliczanie wagi dla różnych działek…
  •  zarządzanie lokalne lub zdalne 2 wejściami i 2 wyjściami logicznymi oraz jednym wyjściem analogowym 4-20 mA.
  •  łatwą integrację na szynie DIN na dnie skrzynki lub szafy.

Transmiter jest dostępny w 2 wersjach:

• TC – model z kanałem pomiarowym.

• TC-I0 — model z kanałem pomiarowym i wejściami/ wyjściami.

Transmitery montuje się na profilu na wcisk. Są prowadzone mechanicznie przez złącze. Włożenie złącza-magistrali w profil (szyna Omega) i montaż transmiterów zapewniają ciągłość magistrali CAN i zasilania.

Takie rozwiązanie umożliwia usunięcie kompletnych, indywidualnych transmiterów, bez przerywania linii styczników magistrali fieldbus.

Download documentation
Ask for a quote