VP : Podajnik ślimakowy ważący

Pomost VP składa się z przenośnika śrubowego/ślimakowego całkowicie ważonego połączonego z ramą nośną przegubowo w osi zasypu i po przeciwległej stronie oparty na czujniku tensometrycznym.

Stosowany jest w instalacjach do transportu materiałów pylistych i proszków w zamkniętych obiegach.

Wydajność maxi = 130 m3/h.

Dokładność realizowana: ± 2 do 3 % (pod warunkiem częstego tarowania)

Uwaga: tego typu aparaty nie pracują, jako ekstraktory, lecz ze swobodnym przepływem.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Wagi taśmociągowe / Przenośniki wagowe