Waga odważająca ABS-X

Waga odważająca ABS-X została skonstruowana z myślą o automatycznym odważaniu suchych granulowanych produktów o dużej sypkości.

Wyposażona w elektronikę I 400 ABS, pełni funkcję wagi odważającej.

Dzięki swojej konstrukcji jest prosta i wytrzymała, a dzięki niskiej wysokości i przekrojowi jest łatwa w instalacji i utrzymaniu.

Obudowa wagi stoi na płaszczyźnie lub na konstrukcji, podtrzymuje i osłania dwa główne podzespoły:

  • Sekcję zasypową zasilaną grawitacyjnie zamykaną klapą
  • Sekcję ważącą zamontowaną na czujnikach tensometrycznych, wyposażoną w klapę rozładunkową.

Cykl ważenia jest kontrolowany przez system I 400 ABS, który steruje każdą z klap poprzez siłowniki pneumatyczne.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Wagi cykliczne / ABS Wagi