Waga odważająca ABS-XL

Waga odważająca ABS-XL została skonstruowana z myślą o automatycznym odważaniu suchych granulowanych produktów O dużej sypkości. Wyposażona w elektronikę 1400 ABS, pełni funkcję wagi odważającej. Dzięki swojej konstrukcji jest prosta i wytrzymała oraz łatwa w instalacji i utrzymaniu Waga ABS-XL sklada się z dwóch głównych części :

  • Sekcji zasypowej montowanej do zbiornika buforowego przed wagą. Może być ona wyposażona w jedną, dwie lub trzy klapy zasypowe.
  • Sekcję ważącą zamontowaną na 4 czujnikach tensometrycznych. Sekcja ta stoi na płaszczyźnie lub konstrukcji. Może być ona wyposażona w jedną, dwie lub trzy klapy rozładunkowe.

Zbiornik wagowy może być posadowiony na 8 czujnikach tworząc system SCS .W takim przypadku waga jest wyposażona w podwójny układ pomiarów (2 x 4 czujniki). Drugi układ pomiarowy (slave) z czterema czujnikami pozwala na ciągłe porównywanie pomiaru z układem głównym (master). Pozwala to na wykrycie uszkodzenia czujnika a tym samym uniknięcie wadliwych wskazań. W ten sposób system SCS gwarantuje poprawną pracę w sposób ciągły.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Wagi cykliczne / ABS Wagi