WBF : Dozownik wagowy

Dozownik wagowy taśmowy WBF ma zastosowanie do dozowania ciągłego produktów luzem.

Urządzenie dozujące służy równocześnie do ekstrakcji i do ważenia wszystkich produktów o przepływie grawitacyjnym poprzez wbudowany zasobnik zasypu.

Dozownik WBF został specjalnie opracowany do stosowania w przemyśle cementowym, hutniczym, górniczym, nawozów sztucznych w przemyśle przetwórczym jak i pozostałych gałęziach przemysłu używających dozowania o pojedynczej lub podwójnej regulacji.

Dozownik ten jest wyposażony w urządzenie do ciągłego pomiaru masy zintegrowane z przenośnikiem oraz układ pomiaru prędkości taśmy. Układy te służą do określenia wydajności z precyzją typową dla tego dozownika wynoszącą od +/- 0,25 % do +/- 1,0 % zależnie od aplikacji i zachowania dozowanego produktu.

Zakres wydajności modeli standardowych rozciąga się od 1 t/h do 2000 t/h.

Dozownik WBF może być używany do utrzymywania zadanej (stałej lub zmiennej) wartości wydajności jednego produktu lub do zestawiania mieszanin o określonej wydajności i proporcjach poszczególnych produktów.

Download documentation
Ask for a quote

Les autres produits de la gamme Dozowniki dynamiczne / Dozowniki taśmowe wagowe