Wyświetlacz D 200 Ex

Wyświetlacz D 200 Ex jest dodatkowym wyświetlaczem wagowym do instalacji w strefie zagrożonej wybuchem. Zgodny z dyrektywą ATEX 94/9/CE może być instalowany w strefie zagrożonej zarówno obecnością pyłu (strefa 20,21 i 22) jak i gazu (strefa 0,1 i 2).

Terminal D 200 Ex jest zasilany:

  • Zasilaczem iskrobezpiecznym poza strefą zagrożoną: Zasilacz iskrobezpieczny ISIS 2.
  • Zasilaczem w strefie zagrożonej I200 Ex P1 (obudowa aluminiowa) / P1-S (obudowa nierdzewna).
Download documentation
Ask for a quote