Przetwarzanie odpadów

Kompostownie

Zarządzanie przepływem materiałów

Wejście: odpady zielone poprodukcyjne i od osób fizycznych
Ekspedycja kompostu luzem i trocin

Aplikacje

 

 • Ważenie na wjeździe odpadów zielonych
 • Ważenie na wyjeździe:
  • trociny do prasy formującej brykiety do palenia
   kompost dla farmerów, rolników, osób fizycznych i ogrodników
 • Ważenie na ładowarce do załadunku wstępnego przed ważeniem na wadze samochodowej do transakcji

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, Terminal samoobsługowy dla pieszych lub ciężarówek, Program obsługi wagi samochodowej, światła kierowania ruchem, szlaban za wagą samochodową

compostage

 • Waga samochodowa betonowa, Terminal samoobsługowy dla pieszych lub ciężarówek, Program obsługi wagi samochodowej, światła kierowania ruchem, szlaban za wagą samochodową

borne_bi300_compost_big

 • Przetwornik ciśnienia w obwodzie hydraulicznym ładowarki, terminal

pecompost

Biogazownie

Zarządzanie przepływem materiałów

Wejście: odpady komunalne, odpady organiczne do przetworzenia
Wyjście produktów: 3 rodzaje kompostu

Aplikacje

 

 • Kontrola dostępu do miejsca
 • Ważenie wjeżdżających/wyjeżdżających pojazdów

Produkty

 

 • Czytnik kart, szlabany, terminal samoobsługowy z ekranem dotykowym, interfon, Program do zarządzania ruchem, światła kierowania ruchem, kamera, Bramka kontroli radioaktywności
 • Waga samochodowa, Terminal samoobsługowy dla pieszych lub ciężarówek, Program obsługi wagi samochodowej, Program do zarządzania scentralizowanego, szlabany, automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych kamerą laserową, fotografia ciągnika i kierowcy powiązana z ważeniem, oprogramowanie do zarządzania radioaktywnością powiązana z ważeniem

Spalarnie odpadów

Zarządzanie przepływem materiałów:

Wejście: odpady komunalne, przemysłowe zwykłe i szpitalne
Wyjście: żużle, popioły do odzysku

Aplikacje

 

 • Kontrola dostępu
 • Ważenie Wjazd / Wyjazd pojazdów
 • Identyfikacja, kontrola radioaktywności i ważenie pojemników odpadów szpitalnych podczas przyjęcia
 • Ważenie na taśmociągu sortowania za przesiewaczem bębnowym
 • Ważenie na taśmociągu żużla, popiołów przed magazynowaniem lub ekspedycją

Produkty

 

 • Czytnik kart, szlabany, terminal samoobsługowy z ekranem dotykowym, interfon, Program do zarządzania ruchem, Światła, Kamera fotograficzna, bramka kontroli radioaktywności

controle_acces2

 • Waga samochodowa, Terminal samoobsługowy dla pieszych lub ciężarówek, Program obsługi wagi samochodowej, Program do zarządzania scentralizowanego, szlabany, automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych kamerą laserową, fotografia ciągnika i kierowcy powiązana z ważeniem, oprogramowanie do zarządzania radioaktywnością powiązana z ważeniem

chambery_metropole

 • Waga platformowa zagłębiona lub wyniesiona z najazdami o nośności 600 kg
 • Detektor radioaktywności.
 • Kontroler przepływu, waga taśmociągowa, regulacja podawania towarów, sumowanie przetransportowanych towarów na stanowiskach, itp.…
 • Waga taśmociągowa do transakcji handlowych dla transportu samochodowego lub kolejowego.
 • Przenośnik ważący dla transportu drogą wodną

Oczyszczalnie ścieków

Aplikacje

 

 • Ważenie wywrotek lub przyczep
 • Ważenie osadów na taśmociągu za prasą filtracyjną
 • Ważenie pojazdów wjazd / wyjazd

Produkty

 

 • WAŻENIE STATYCZNE: Waga pomostowa, próg napełnienia, czytnik kart, program zarządzający
 • WAŻENIE CIĄGŁE:
  Waga taśmociągowa sumująca do załadunku wywrotek, zarządzanie wagowe przełączaniem kanałów transportowych
 • WAŻENIE STATYCZNE: Waga samochodowa betonowa, Terminal samoobsługowy dla pieszych lub ciężarówek, Program obsługi wagi samochodowej, Program do zarządzania scentralizowanego, szlabany

Składowiska odpadów niebezpiecznych

Zarządzanie dostawami: przyjmowanie odpadów niebezpiecznych

Aplikacje

 

 • Zarządzanie dostawami

Produkty

 

 • Waga samochodowa betonowa, Bramka detekcji radioaktywności, Terminal samoobsługowy dla ciężarówek, Program obsługi wagi samochodowej, Program do zarządzania scentralizowanego, szlabany.
  Waga taśmociągowa na ekstraktorze taśmowym pod silosem.