Korzyści płynące ze stosowania wag cyklicznych

Bardzo korzystnym rozwiązaniem dla rolnictwa są wagi cykliczne. Ich celem jest automatyczne przeważenie masy materiałów sypkich. Idealnie nadają się również do ekspedycji, przyjęcia czy transferu produktów. Zapewniają najwyższą dokładność pomiaru i cechują się dużą wydajnością pracy.

Zalety

Wagi cykliczne inaczej nazywa się przesypowymi. Charakteryzuje je najwyższa dokładność. Tworzą najkorzystniejsze rozwiązanie do produktów suchych i dobrze płynących, typu cukier czy zboża. Są jedynym na rynku urządzeniem pomiarowym, które zapewnia taką precyzję ważenia przy dużych przepustowościach. Dzięki temu proces technologiczny jest płynny i stabilny. W wagach cyklicznych wcześniej programuje się wielkość poszczególnych porcji, według indywidualnych potrzeb. Urządzenia pomagają przy załadunku towarów i bilansowaniu silosów. Nie zajmują dużo miejsca, są proste w montażu i eksploatacji. Do mniejszych pomieszczeń proponuje się system, który składa się z dwóch zbiorników, które na przemian odmierzają porcje ładunku o ustawionej wielkości. Nowoczesne wagi cykliczne są zarządzane przez specjalne oprogramowanie. Dzięki temu jest możliwe zliczanie odważonych porcji i wielostopniowe dozowanie. Na komputerze są dostępne wszystkie czynności i obliczenia, a na koniec procesu jest generowany bilans oraz raport.

Proces

Waga cykliczna przeważnie jest wyposażona w dwa układy pomiarowe. Pracują one niezależnie, a ich wyniki są porównywane, by zmniejszyć ryzyko wadliwych pomiarów. Proces zaczyna się od dostarczenia produktu do zbiornika wagowego z górnego kosza. Odbywa się to za pomocą otwarcia klap, które są elektro-pneumatycznie sterowane. Osiągnięcie zadanej wartości ładunku jest sygnałem do ich zamknięcia. Zważony materiał trafia do kosza dolnego poprzez klapę rozładunkową. W zbiorniku wagowym zostaje część materiału, a system określa jego wartość i dolicza do pozostałego ładunku. Proces zostanie ukończony, a system wyłączony, kiedy kosz górny opróżni się całkowicie lub zbiornik wyda cały ciężar. Każda waga cykliczna, która jest wykorzystywana w rolnictwie i nie tylko, musi spełniać kryteria, jakie określa Główny Urząd Miar.