Wagi tensometryczne do czego służą?

Wagi tensometryczne są wyposażone w czujniki tensometryczne. Stosuje się je tam, gdzie występuje konieczność kontrolowania ogólnie rozumianego ciężaru. Są to zazwyczaj zbiorniki magazynujące różne surowce (na przykład różnego rodzaju silosy), zbiorniki mieszalnicze i systemy naważania.
Gdzie jest ten tensometr?
Czujnik tensometryczny, nazywany potocznie tensometrem, jest podstawowym elementem każdej wagi elektronicznej. Takie czujniki są zwykle umieszczane pod podporami zbiornika albo platformy wagowej. Są powszechnie stosowane w przeróżnych urządzeniach wagowych, gdzie wynikiem pomiaru jest ciężar – w gramach, kilogramach czy tonach. Zawsze wynik pomiaru siły z mostka musi być przeliczany na ciężar. Pomiar masy można wykonywać w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi. Oprócz ważenia można również realizować pomiar wywieranej siły albo dozowania surowców (np. przy funkcji napełniania butelek cieczami).
Zakres wykorzystania wag tensometrycznych:
• ważenie silosów
• ważenie zasobników
• ważenie cystern
• ważenie zbiorników o średniej i dużej pojemności
• w wagach platformowych
• w wagach pomostowych – np. samochodowych i kolejowych
• w ważeniu zbiorników zawieszonych
Poza tym wykorzystywane są też do budowy wag stosowanych w laboratoriach oraz urządzeń pomiarowych służących do pomiaru naprężenia, sił ściskających czy rozciągających. Wieloskładnikowe wagi tensometryczne coraz częściej znajdują też zastosowanie w pomiarach sił i momentów działających na modele badany w tunelach aerodynamicznych. Z powodzeniem mogą być również stosowane w badaniach dla przemysłu okrętowego, inżynierii wodnej i zagadnień robotyzacji.