Po co waży się wagony kolejowe?

Aby w ogóle wyruszył…

Aby pociąg w ogóle wyruszył w swoją podróż, znajomość jego wagi jest niezbędna. Jak łatwo można się domyślić, skład wraz z towarem to ogromna masa. Czasami okazje się, że jedna lokomotywa nie jest w stanie ruszyć go z miejsca. Dlatego też w niektórych przypadkach, gdy okazuje się, że waga pociągu jest bardzo duża, do składu podczepia się dwie lokomotywy, by towar dojechał do miejsca przeznaczenia. Do tego należy pamiętać, że część lokomotyw jeździ na ropę, a nie mają one tak łatwego dostępu do stacji benzynowych przy drodze, jak samochody. Znając wagę pociągu specjaliści mogą łatwo obliczyć ile paliwa spali on na danym odcinku drogi, a co za tym idzie – ile paliwa trzeba zatankować i gdzie na trasie konieczne będzie dotankowanie go. Kolejną rzeczą jest zużycie infrastruktury kolejowej. Podobnie jak przez ciężkie ciężarówki zużywa się asfalt na drogach, tak przez ciężkie pociągi zużywają się tory. Dlatego tez pociągi waży się, aby ciężkie składy płaciły większe opłaty właścicielom infrastruktury kolejowej, z której będą korzystać.

Bezpieczeństwo

Waga pociągu wpływa również na jego bezpieczeństwo. Przeładowany pociąg ma znacznie wydłużoną drogę hamowania, a wręcz może się łatwo wykoleić. Jeśli przewozi ludzi lub materiały wybuchowe i łatwopalne, bardzo łatwo wtedy o tragedię.