Od roku 1887

 • 1867 Założenie w Bredzie w Holandii Przedsiębiorstwa Jan Molenschot & Son, która wkrótce przekształciła się w Firmę znaną na całym świecie jako Molen.
 • 1887 Powstanie warsztatu rzemieślniczego instalacji i obsługi wag pod nazwą “Société ESCHARAVIL Frères”. założonego przez Jean ESCHARAVIL.
 • 1950 Jean ESCHARAVIL decyduje się na rozpoczęcie produkcji wag pod marką PRECIA.
 • 1960 Komercjalizacja pierwszego optycznego wskaźnika wagowego.
 • 1968 Przejście z wag mechanicznych na elektroniczne.
 • 1979 ATEX jest pierwszą filią założoną przez PRECIA dla celów produkcji czujników tensometrycznych.
 • 1985 Wejście na giełdę na rynek wtórny w Lyon.
 • 1986 Inauguracja nowej jednostki produkującej czujniki tensometryczne.
 • 1993 Przejęcie przedsiębiorstwa holenderskiego MOLEN założonego w 1867 roku i YERNAUX PESAGE przedsiębiorstwa francuskiego specjalizującego się w ważeniu dynamicznym.
 • 1996 Powstanie nowej marki PRECIA/MOLEN. Od tego momentu całość produktów PRECIA i MOLEN jest złączona pod tą samą i jedyną tożsamością; korzystamy z wiedzy i doświadczenia obydwu przedsiębiorstw i jesteśmy obecni na całym świecie.
 • 1997 Fuzja oddziałów serwisowych grupy pod wspólną nazwą PRECIA-MOLEN SERVICE.
 • 1998 Reorganizacja grupy wokół 3 biegunów: przemysłowego, międzynarodowego i serwisowego.
 • 2000 Powstanie polskiej filii PRECIA POLSKA Sp. z o.o. w Krakowie.
 • 2000-2006
  • Znaczący wzrost PMS (42 oddziały w 2008r.)
  • Powstanie nowej gamy mierników PRECIA od I 100 do I 500
  • Certyfikacja PRECIA i PMS.
 • 2006 OSEO Innovation przyznaje PRECIA tytuł przedsiębiorstwa innowacyjnego.
 • 2007 PRECIA wzmacnia swoją obecność na rynku międzynarodowym: powołując filię PRECIA-MOLEN MAROC i przejmując 100% udziałów NOVA WEIGH UK oraz 40% udziałów NOVA WEIGH INDIA.
 • 2009 PRECIA kupuje przedsiębiorstwo Nordic Bulk Weighing w Norwegii przemianowując go na PRECIA MOLEN SCANDINAVIA oraz zwiększa do 60% swoje udziały w PRECIA MOLEN INDIA.
 • 2010 OSEO Innovation przyznaje PRECIA tytuł przedsiębiorstwa innowacyjnego.
 • 2011 Założenie filii w Brazylii, PRECIA MOLEN do Brazil.
 • 2012-2013 Powołanie kolejnych filii w Rumunii i Australii. Opracowanie nowej gamy mierników, Gama i. PRECIA MOLEN posiada od tego momentu 12 filii.

historique-1historique-2historique-3