Tworzymy grupę o zasięgu międzynarodowym, nasze fabryki mieszczą się we Francji i Holandii, agencje w Belgii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Irlandii, Czechach, Norwegii, Rumunii, Maroku, Indiach, Brazylii, Malezijii i w Australii, ponadto agenci i dystrybutorzy działają w 40 krajach obejmując swym zasięgiem wszystkie kontynenty.

Precia Polska Sp. z o.o.

Czerwonego Prądnika 6,

31-431 Kraków

GPS:
50°05’12.31” N
19°58’21.34” E

telefon: +48 12 411 50 50
fax: +48 12 412 18 13

NIP: 945-18-99-094
REGON: 357134741

EKD: 26.51.Z

Dział handlowy:

jacek.kuchta@preciamolen.com.pl
anna.podlejska@preciamolen.com.pl

Dział techniczny:

biuropl@preciamolen.com.pl

 

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032053.

Kapitał Zakładowy w wysokości: 6.500.000 złotych opłacony w całości.