• Dozowniki taśmowe wagowe

  • WBF : Dozownik wagowy

   Dozownik wagowy taśmowy WBF ma zastosowanie do dozowania ciągłego produktów luzem. Urządzenie dozujące służy równocześnie do ekstrakcji i do ważenia wszystkich produktów o przepływie grawitacyjnym poprzez wbudowany zasobnik zasypu...

  • MD : Mini dozownik

   Dozownik MD składa się obudowy i osłony zasilania z prowadnicami materiału, niewielkiego ekstraktora taśmowego z systemem wagowym z krążnikiem opartym na czujnikach tensometrycznych, układu napędowego z motoreduktorem, regulowanego układu do centrowania taśmy, układu napinającego taśmę oraz urządzeń bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • PEP: Dozownik na zasadzie utraty ciężaru

   Dozownik PEP zbudowany jest na ramie, na której zamocowane są 3 czujniki tensometryczne. Na tych czujnikach spoczywa zbiornik z zabudowanym na wylocie ekstraktorem dozownikiem zawierającym urządzenie do odblokowywania zawieszonego materiału i spiralę dozującą (model ECS) lub ślimak dozujący (model ECV) oraz napęd o zmiennej prędkości...

 • Dozowniki taśmowe objętościowe

  • TP: Zasuwa dozująca

   Umieszczona pod silosem, zbiornikiem lub tunelem zasuwa TP pozwala kontrolować wydajność przepływu produktu dobrze płynącego (granulaty suche lub wilgotne, proszki). Dla produktów źle płynących lub bardzo sypkich o małej wydajności zalecane jest stosowanie dozowników objętościowych lub wagowych...

  • XKV: Dozownik objętościowy

   Dozownik XKV zbudowany jest z następujących elementów: Obudowa wlotu wyposażona w zasuwę regulacji warstwy produktu i czujnik do wykrywania obecności materiału. Obudowa przedłużona jest prowadnicami materiału z uszczelniaczami między prowadnicą a taśmą. Obudowa jest tak wykonana, aby uniknąć zakleszczenia między taśmą a konstrukcją...